H U S L E N K Y

HLAVNÍ MENU

Úvodní stránka
Obecní úřad
Adresář
(Služby, zdravotnictví,
restaurace)
Historie
Fotogalerie
Zajímavosti
   Galovské lúky
   Bronzové náramky

Sport
Napsali o nás

Chat

Ozdravovna
v Kychové

Farní sbor ČCE
 

ANKETA
Už jste vyzkoušeli nový chat?
Ano 1645(51%)
Ne 1552(49%)
(Hlasujte kliknutím na odpověď)
 
190403 návštěvníků
od ledna 2003
Zajímavosti

Galovské lúky

Základní údaje: Podhorské květnaté louky na svazích 0,3 km jihozápadně od vrcholu Hrachovce (776 m). Katastrální území Huslenky. Vyhlášeno r. 1952. Výměra 3,66 ha (po přehlášení a rozšíření bude chráněno cca 14 ha). 
Motiv ochrany: Podhorské květnaté orchidejové louky s výskytem řady ohrožených druhů vstavačovitých.

Geologie, půdní poměry: geologickým podkladem jsou vsetínské vrstvy račanské jednotky magurského flyše, půdní typ kambizem typická.

Botanika: Na Galovských loukách se nachází jedna z největších populací prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina) na Moravě (v některých letech zde kvete více než 6 tis. rostlin), z dalších orchidejí se zde vyskytují vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), vstavač kukačka (Orchis morio), pětiprstka žežulník pravá (Gymnadenia conopsea subsp. conopsea), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii), okrotice dlouholistá (Cephlalanthera longifolia) a bradáček vejčitý (Listera ovata). Z dalších pozoruhodných druhů zde roste dnes již vzácný hořeček žlutavý (Gentianella lutescens), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), orlíček planý (Aquilegia vulgaris), prvosenka jarní (Primula veris), náholník plamatý (Archyrophorus maculata), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella), jetel horský (Trifolium montanum) aj. Populaci vzácné kapradiny vratičky měsíční (Botrychium lunaria) hrozí zánik v důsledku sukcese na okraji rezervace.

Zoologie: Na loukách se vyskytuje množství druhů hmyzu, zejména motýlů, např. perleťovci, modrásci, okáči aj. Okolní lesy jsou areálem výskytu rysa ostrovida, občas ze sem zatoulá i medvěd, který již několikrát způsobil škody na ovcích u místní samoty.

Zdroj: Chráněná území Zlínského kraje


mikee ©2oo2