H U S L E N K Y

HLAVNÍ MENU

Úvodní stránka
Obecní úřad
Adresář
(Služby, zdravotnictví,
restaurace)
Historie
Fotogalerie
Zajímavosti
Sport
Napsali o nás

Chat

Ozdravovna
v Kychové

Farní sbor ČCE
 

ANKETA
Už jste vyzkoušeli nový chat?
Ano 1498(51%)
Ne 1418(49%)
(Hlasujte kliknutím na odpověď)
 
166360 návštěvníků
od ledna 2003


26.8.2005
Pozv?nka na z?jezd SDH Huslenky

Sestry a brat?i, p??tel?, spoluob?an?,

Sbor dobrovoln?ch hasi?? v Huslenk?ch po??d? ve dnech
16. ? 17. z??? 2005 z?jezd na Slovensko ? Oravu.
Odjezd v 5:30 od V?hy v Huslenk?ch. Ubytov?n? je zaji?t?no
v ?Dome turistov? v Tvrdo??n?.

Nav?t?v?me: Oravsk? hrad, M?zeum oravskej d?diny,
Dem?novsk? jasky?u, Vlkol?nec ? horsk? vesnick? komplex
40 obydlen?ch d?ev?nic (UNESCO), je pl?novan? plavba lod?
(zm?na vyhrazena).

Cena z?jezdu je 1000,- K?. P?ihl??ky p?ij?maj? Lubo? a Marie
Hr?ovi (Tel.: 571 445 363) do 14. z???. Je nutn? nahl?sit
??slo ob?ansk?ho pr?kazu nebo pasu.

Za SDH Huslenky Marie Hr?ov?
Dal?? informace naleznete na webu SDH Huslenky.

Informace:
11.9.2005 Dopln?ny v?sleky z?vodu horsk?ch kol Vala?sk? MTB kr?l 2005.
31.8.2005 Do fotogalerie p?id?ny nov? fotografie ze z?vodu horsk?ch kol (více...)
26.8.2005 Pozv?nka na z?jezd SDH Huslenky (více...)
17.8.2005 Vala?sk? MTB kr?l (více...)
30.4.2005 Stracenec 2005 (více...)
22.4.2005 N?vrh rozpo?tu obce 2005
25.4.2005 Ozn?men? n?vrhu na vyhl??en? zvl??t? chr?n?n?ho ?zem? v CHKO Beskydy. (více...)
11.10.2004 Byla p?epracov?na fotogalerie a rozd?lena na n?kolik sekc
6.9.2004 V?sledky Vala?sk? MTB kr?l 2004 ke sta?en? zde.
4.9.2004 Fotografie ze z?vodu horsk?ch kol Vala?sk? MTB kr?l 2004
4.8.2004 V zaj?mavostech najdete p??sp?vek o bronzov?ch n?ramc?ch z Kychov?.
7.4.2004 N?v?t?va d?t? z huslensk? ?koly na obecn?m ??ad?
1.3.2004 Huslenky maj? nov?ho starostu (více...)
17.12.2003 nab?dka pozemku k v?stavb? RD (více...)
11.12.2003 obecn? z?vazn? vyhl??ka o m?sn?ch poplatc?ch 2/2003 (více...)
1.9.2003 Cyklistick? sout?? o Vala?sk?ho kr?le, Huslenky 29.8.2003 (více...)
1.9.2003 Cyklistick? sout?? o Vala?sk?ho kr?le, Huslenky 29.8.2003 (více...)
1.9.2003 Cyklistick? sout?? o Vala?sk?ho kr?le, Huslenky 29.8.2003 (více...)
26.4.2003 Ocen?n? divadeln?ho souboru Z? Huslenky - Ba?iny (více...)
17.4.2003 Vyu?it? ve?ejn?ho prostranstv?-sout (více...)
8.4.2003 Program obnovy vesnice III. (více...)
8.4.2003 Program obnovy vesnice II. (více...)
8.4.2003 Program obnovy vesnice I. (více...)
Dnes je
čtvrtek, 20.09.2018
Svátek má
Oleg

mikee ©2oo2